LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Acepto Assistans

Tfn: 040 - 611 42 40
Fax: 040 - 611 42 54

Besöksadress: Gustav Adolfs torg 47, MALMÖ
Postadress: Gustaf Adolfs Torg 47, 211 39 MALMÖ
Föreståndare: Verksamhetsansvarig Birgitta Persson
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: Tillstånd av socialstyrelsen för både barn, ungdom och vuxna (personkrets 1-3 enligt 1§ LSS)

Verksamhetsinriktning: Personlig assistans. För att erhålla så god livskvalitet som det är möjligt, jobbar vi bara fram individuella lösningar anpassade efter dina behov, då varje person är unik med olika behov och önskemål.

Vi hjälper dig med myndighetskontakter, såsom kommunen och försäkringskassan om du så skulle önska. Vi tar inte några som helst kontakter utan att du först har godkänt detta.

All assistanshjälp som behövs runt dig för en väl fungerande vardag jobbar vi fram tillsammans med dig tills du är helt nöjd.

Övrig hjälp som du får av oss:

Vi tar arbetsgivaransvar för dina assistenter
Schemaläggning
Personalannonsering
Handledning/utbildning av assistenter
Akutvikarier
Akuthjälp 24 tim/dygn via telefonbemanning året om.

Läs mer här : www.personligassistansmalmö.se

Huvudman: Acepto Assistans AB

Org nr: 556768-6042

"Acepto Assistans" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Juridisk rådgivning
Personlig assistans
Utbildning
Vikariepool
Diagnosgrupp
ALS
Autismliknande tillstånd
CP
Demens
Hjärnskada
MS
Neurologisk sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO