LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

ELFA Assistans

Tfn: 08-700 20 60
Fax: 08-700 20 69

Besöksadress: Storgatan 49, Solna
Postadress: 171 52 Solna
Föreståndare: Simon Gouriye
Antal assistenter: 200
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: Förutom att ELFA är en förkortning på det vi ser som vårt yttersta mål som assistansanordnare, att skapa möjlighet till Ett Liv För Alla så tydliggör det också vad som är viktigt för oss. ELFA står för den grund vi bygger vårt arbete på, det förklarar hur vi ser på vår uppgift och hur vi möter människor och hur vi ser på livet i stort. ELFA står för Empati, Livsglädje, Frihet och Ansvar.
Hos ELFA Assistans står det dig fritt att skapa en personlig assistans utifrån dina önskemål, men genom våra ställningstaganden ger vi dig de yttre ramarna för din kreativitet. Vi arbetar med gällande lagstiftning i ryggen och vi vill att vårt arbete ska bidra till att assistansreformen får förbli den fantastiska möjlighet det är tänkt att vara. Vi ställer därför höga krav både på oss själva, våra kunder och våra medarbetare när det gäller lyhördheten för de lagrum vi verkar i och vi vänder oss därför bara till dig som är villig att verka i samma anda som vi.

Verksamhetsinriktning: Personlig assistans

Huvudman: ELFA Assistans

Org nr: 55 67 98-2813

"ELFA Assistans" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Personlig assistans
Utbildning
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO