LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Allas Assistans AB

Tfn: 010-788 12 80

Besöksadress: von Utfallsgatan 1, BV, Göteborg
Postadress: von Utfallsgatan 1, BV, 415 05 Göteborg
Föreståndare: Kenth Hulth, 010-788 12 85
Placeringsansv: Susanne Carlson Kjellberg, 010-788 12 89
Antal assistenter: 250
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: Som vårt företagsnamn indikerar så är vi ett assistansbolag för ALLA som är assistansberättigade. Vi skräddarsyr din assistans utifrån dina önskemål.

Verksamhetsinriktning: Om Allas Assistans

Personlig assistans är en rättighet för dig som på något sätt är funktionshindrad. Denna rättighet inryms i LSS lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Lagen innebär sammanfattningsvis att den som är funktionshindrad och i behov av hjälp med lagstadgad rätt skall ha möjlighet att leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt. Vi hjälper dig med ansökningsförfarandet om du inte redan har personlig assistans.

Huvudman: Allas Assistans AB

Org nr: 556777-5928

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Allas Assistans AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • ??????????????????
  • 486463654
  • ??????????????????
Assistansinsatser
Administration
Juridisk rådgivning
Ledsagning
Personlig assistans
Utbildning
Vikariepool
Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
CP
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
MS
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO