LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Barnkorttids Pärlan

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Lärkvägen 96, ASARUM
Postadress: Lärkvägen 96, SE-374 50 ASARUM
Föreståndare: Margareta Jozwiak Sjödahl
Platsantal: 11
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn 0-21 år.

Verksamhetsinriktning: Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn 0-21 år. De barn som behöver mycket personalstöd och en individualiserad verksamhet stannar kvar på Pärlan även efter 13 års ålder. Korttidsbarn som inte klarar att vara i grupp erbjuds fritids på Pärlan när de fyllt 13 år.

Huvudman: Karlshamns kommun

"Karlshamns kommun Barnkorttids Pärlan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO