Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Kotten

Tfn: 0455-304 636

Besöksadress: Sterns väg 1, RÖDEBY
Postadress: Sterns väg 1, SE-370 30 RÖDEBY
Föreståndare: Jan Johansson
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn

Verksamhetsinriktning: Korttidsvistelse för barn som tillhör personkrets 1 - utvecklingsstörning/autism. Ålder 0-13 år.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Kotten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO