Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby kommun Korttidsboende/korttidstillsyn Älgbacken

Tfn: 0457-617 668

Besöksadress: Älgbacken 4, RONNEBY
Postadress: Älgbacken 4, 372 34 RONNEBY
Föreståndare: Marja-Lena Henrysson
Platsantal: 11
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Korttidstillsyn för ungdomar. Korttidsvistelse för barn/ungdomar/vuxna i ålder 7-45 år som är i behov av det.

Verksamhetsinriktning: Insatserna syftar till dels att personerna erbjuds miljöombyte och rekreation dels att anhöriga därigenom erbjuds avlastning och möjlighet till avkoppling och vila.

Huvudman: Ronneby kommun

Org nr: 212000-0837

"Ronneby kommun Korttidsboende/korttidstillsyn Älgbacken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO