Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby kommun Korttidsboende/korttidstillsyn Friskyttevägen

Tfn: 0457-617 664

Besöksadress: Friskyttevägen 8, RONNEBY
Postadress: Friskyttevägen 8, 372 37 RONNEBY
Föreståndare: Marja-Lena Henrysson
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Korttidstillsyn/korttidsvistelse för barn/ungdomar/vuxna som har behov av det. Ålder ca 6-45 år.

Huvudman: Ronneby kommun

Org nr: 212000-0837

"Ronneby kommun Korttidsboende/korttidstillsyn Friskyttevägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO