LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Stiftelse Valjeviken

Tfn: 0456 -151 15
Fax: 0456-418 80

Besöksadress: Herrgårdsvägen 97, SÖLVESBORG
Postadress: Box 94, 294 37 SÖLVESBORG
Placeringsansv: Mariette Persson, 0726-603250
Platsantal: 40
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Rehabilitering i naturskön miljö
Under hela året finns det möjlighet att komma till Valjeviken på rehabiliteringsvistelse i en vacker hotellmiljö omgiven av hav och bokskog. Vistelseperioden är vanligtvis två till tre veckor.

Att stötta till självständighet, att du kan ta kontroll över ditt eget liv, få motivation och hjälp att se möjligheter i stället för hinder. Det är vad Valjeviken i grunden vill erbjuda med sina rehabiliteringsvistelser, diagnoskuser, temakurser etc. I rehabiliteringen ingår behandlingsinsatser, mångsidig träning samt intressanta och utmanande aktiviteter.

Hos fysioterapeuterna på VALJEVIKEN är målet att du utifrån klinisk diagnos och prognos erhåller rådgivning och behandling..
Den fysioterapeutiska behandlingen är ett led i en livslång friskträning, allt för att förbättra eller underhålla din hälsa.
Fysioterapeuterna arbetar också förebyggande genom att bedriva vattengymnastik och annan träning, både individuellt och i grupp.

FYSIOTERAPINS BEHANDLINGSFORMER:
OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) Mobilisering och manipulering - Syftar till att återställa en leds normala rörlighet. Har även positiva effekter på smärta.
Ultraljud - t.ex. för smärtlindring och cirkulationsökning.
Laserbehandling – mot smärta, ödem, inflammation, reumatiska besvär, idrottsskador och belastningsskador.
Akupunktur – lämplig behandling vid huvudvärk, migrän, belastningsrelaterade besvär och muskelinflammationer.
Vibrationsträning/ behandling - ökar cirkulationen och ger avslappning, hjälpmedel vid stabilitetsträning.
Rehabilitering - och habiliteringsträning
TENS – smärtlindring mm
Avspänning
Bassängträning
Fysisk aktivitet på recept

ARBETSTERAPEUTERNA ERBJUDER:
Bedömning av aktivitetsförmågan
Lindring av stelhet och smärta, t ex paraffinbad för händerna
Funktionsträning, t ex handträning, förflyttningar
Aktivitetsanalys, för att få balans mellan arbete, familj, fritid, träning
Information, för att kunna hantera vardagen
Utprovning av t ex handortoser

KURATOR OCH NEUROLOG
På Valjeviken finns även tillgång till kurator och neurolog

REHABILITERINGSKURSER
Rehabiliteringskurserna är för dig med neurologisk diagnos. Kurserna är antingen inriktade på rehabilitering/ökad kunskap utifrån personlig diagnos, s.k. diagnoskurser, eller utifrån tema som kan beröra flera neurologiska diagnoser. Oavsett rubrik innehåller kurserna avtalad rehabiltiering/ träning med hjälp av Valjevikens olika rehabteam.
Teoridelen ger en fördjupad kunskap om din diagnos, lagar, behandlingsmodeller och annat som underlättar din livssituation. I kurserna finns också föreläsningar om kultur, samhällskunskap, natur och historia. Kurserna ger även viktiga tillfällen att träffa andra som befinner sig i liknande situation.

DIAGNOSKURSER
I diagnoskurserna varvas teori och individuellt planerad behandling med aktiviteter. Dessa moment görs både individuellt och i mindre grupper.
Berikande är också erfarenhetsutbytet mellan kursdeltagarna.
Läs mer aktuella kurser på valjeviken.se.

TEMAKURSER
Temakurser fokuserar som namnet antyder på ett speciellt tema men innehåller stora delar rehabiliteringsinslag.
Temakurserna har många likheter med diagnoskurserna men är diagnosöverskridande och mer inriktat på olika typer av problematik som är en följd av diagnosen eller till intresseområden som kan stärka motivationen till att träna.

REKREATION
Under hela året finns det möjlighet att komma till Valjeviken på rekreationsvistelse i en miljö omgiven av hav och bokskog.


FOLKHÖGSKOLA
Valjeviken betraktas ofta som funktionshinderrörelsens folkhögskola. Skolans övergripande mål är att arbeta för ett samhälle för alla. Valjeviken ger dig möjligheter till specifika kunskaper inom flera olika områden. Skolan erbjuder dig som har en funktionsnedsättning service och assistans där dina individuella behov kan tillgodoses.

I denna inkluderande miljö ger vi dig möjlighet att gå vidare till en förbättrad livssituation. Skolan har ett fullt tillgängligt internat med hög standard på boendet.

Valjeviken - dit du längtar

Org nr: 836200-8628

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Patienter i Stockholm som beviljats en rehabiliteringsvistelse av landstinget har möjlighet att själv välja rehabiliteringsaktör. Valjeviken är godkänd och auktoriserad av Stockholms Läns Landsting för rehabilitering vid neurologisk sjukdom.

Ansökningsblanketten ska skickas till Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms Läns Landsting. Först när du fått din ansökan godkänd kan du välja vart du vill lägga din rehabiliteringsvistelse.
Läs mer på vårdguiden.se

Övriga upplysningar: Verksamheten har tillståndsbevis för enskild verksamhet enl 7 kap 1§ stycket 6, SoL att bedriva hemtjänst i form av omvårdnad, service, boendestöd och nattpatrull. Målgrupp: Vuxna med fysiska behov, psykiska/ och/ eller intellektuell funktionsnedsättning boende på internat tillhörande Valjevikens Folkhögskola. Verksamheten vänder sig till högst 50 personer.

Vår verksamhet har även tillståndsbevis för enskild verksamhet i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet enl 9§ 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen i detta är personer som tillhör personkrets 1-3 enl 1§ LSS och här finns 40 platser.

Vår verksamhet har även ramavtal med Skånes Kommuner vilket omfattar korttidsvistelse enl 9:6 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ramavtalet innefattar 38 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg.

Våra verksamheter tar inte emot personer med drogmissbruk, utåtagerande beteende eller suicidala tankar.

"Stiftelse Valjeviken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Hemtjänst
Personlig assistans
Diagnosgrupp
ALS
CP
Hjärnskada
MS
Neurologisk sjukdom
Parkinsons sjukdom
Ryggmärgsskador
Stroke
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket