LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gagnef kommun Jollen

Tfn: 0241-151 00

Besöksadress: Industrivägen 8, GAGNEF
Postadress: Industrivägen 8, 785 42 GAGNEF
Föreståndare: Annika Nordin
Platsantal: 3
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn

Huvudman: Gagnef kommun

Org nr: 212000-2155

"Gagnef kommun Jollen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO