LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gagnef kommun Trollebo

Tfn: 0241-151 00

Besöksadress: Plåtvägen 3, GAGNEF
Postadress: Plåtvägen 3, 785 61 GAGNEF
Föreståndare: Annika Nordin
Platsantal: 2
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Ungdomar

Huvudman: Gagnef kommun

Org nr: 212000-2155

"Gagnef kommun Trollebo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO