LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bergs kommun Galhammaruddens korttidshem

Tfn: 0687- 161 00

Besöksadress: Fiskalsvägen, SVENSTAVIK
Postadress: Fiskalsvägen, 840 40 SVENSTAVIK
Föreståndare: Enhetschef: Violet Lötebo-Lundin
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn, ungdomar

Verksamhetsinriktning: Korttidsboende för barn och unga med funktionshinder samt elevhem. Ge anhöriga till barn och ungdomar med funktionshinder avlösning.

Huvudman: Bergs kommun, Verksamhetsnämnden

Org nr: 212000-2502

"Bergs kommun Galhammaruddens korttidshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO