Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aneby kommun Storgatan 60

Tfn: 0380-461 92

Besöksadress: Storgatan 60, ANEBY
Postadress: Storgatan 60, 578 32 ANEBY
Föreståndare: Carola Albertsson
Platsantal: 14+ 1 korttidsplats
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Vuxna med olika funktionshinder

Verksamhetsinriktning: Boende med vuxna med olika funktionshinder, 8 platser samt en korttidsplats som syftar till avlastning för familjen eller förberedelse för flytt hemifrån. Boende med SOL-beslut kan bli aktuellt då personkrets-tillhörighet ej kan bedömas men behov finns, samma målgrupp som beskrivits tidigare. Boendet är bemannat dygnet runt och personalen arbetar med struktur och schemaläggning som stöd för de boende. Ett stort mål är att arbeta med motivation till daglig verksamhet och fritidssysselsättning (social gemenskap). Individuella genomförandeplaner upprättas och utvärderas regelbundet. Varje boende har en egen kontaktman utsett som bland annat ansvarar för att genomförandeplanen är uppdaterad och aktuell i dialog och samverkan med den enskilde.

Huvudman: Aneby kommun

Org nr: 212000-0498

"Aneby kommun Storgatan 60" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO