LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun Björnkullen

Tfn: 0122-854 08

Besöksadress: Lasarettsvägen 12, FINSPÅNG
Postadress: 612 25 FINSPÅNG
Föreståndare: Enhetschef Elisabeth Fagerberg
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Björnkullen är en korttidsverksamhet för ungdomar och vuxna med beslut om bistånd enligt LSS och som omfattas av personkrets ett.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun Björnkullen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO