LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Korttidshem Skattegården 7 B

Tfn: 013-20 72 05

Besöksadress: Skattegården 7 B, LINKÖPING
Postadress: Skattegården 7 B, 586 48 LINKÖPING
Föreståndare: Doris Ljungkvist
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Korttidshem Skattegården 7 B" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO