LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Korttidshem

Tfn: 013-20 56 48

Besöksadress: Ellen Keys gata 25, LINKÖPING
Postadress: Ellen Keys gata 25, 584 37 LINKÖPING
Föreståndare: Annika Källgren
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn, ungdomar

Verksamhetsinriktning: Korttidsvistelse bygger på att barnen/ ungdomarna får en trygg och stimulerande vistelse på korttidshemmet. Öppet fredag-måndag.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Korttidshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO