LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Lantmannagatans korttidshem

Tfn: 013-206 024

Besöksadress: Lantmannagatan 93, LINKÖPING
Postadress: Lantmannagatan 93, 583 32 LINKÖPING
Föreståndare: Helena Almberg
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn, ungdomar

Verksamhetsinriktning: Korttidsvistelse för barn och ungdomar med diagnosen autism. Verksamheten bygger på att barnen och ungdomarna får en trygg och stimulerande vistelse i en utvecklande miljö samt bli bemötta av personal med relevant kompetens för att tillgodose individens behov, förmåga och ålder.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-1694

"Linköpings kommun Lantmannagatans korttidshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO