LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Munkhagsgatans korttidshem

Tfn: 013-205 927

Besöksadress: Munkhagsgatan 128, LINKÖPING
Postadress: Munkhagsgatan 128, 587 25 LINKÖPING
Föreståndare: Helena Almberg
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Korttidsvistelse för ungdomar med utvecklingsstörning. Verksamheten bygger på att i en positiv och stimulerande miljö arbeta efter var och ens individuella behov för att stimulera personlig utveckling.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Munkhagsgatans korttidshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO