LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Älgstigens barn och ungdomsverksamhet

Tfn: 0121-183 36

Postadress: Samverkanskontoret Skönbergagatan 2 614 80 Söderkö, 614 31 SÖDERKÖPING

Målgrupp: Barn Ungdomar, Vuxna

Lagrum: LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet, LSS 9: 7p.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor