LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Älgstigens barn och ungdomsverksamhet

Tfn: 0121-183 36

Besöksadress: Älgstigen 4, SÖDERKÖPING
Postadress: Samverkanskontoret Skönbergagatan 2 614 80 Söderkö, 614 31 SÖDERKÖPING
Föreståndare: Enhetschef Pelle Wisting, 0121-182 66
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn Ungdomar, Vuxna

Verksamhetsinriktning: Korttidsboende i hemlik miljö. Verksamheten är individanpassad och arbetssättet är tydliggörande pedagogik.

Huvudman: Söderköpings kommun

Org nr: 212000-0464

"Söderköping kommun Älgstigens barn och ungdomsverksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO