Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Rosenklubben

Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet
Antal platser: 7
Besöksadress: Klubbvägen 9, Danderyd
Kommun: Danderyd
Org nr: 556768-4393
Webbplats: http://www.rosenklubben.se

Målgrupp

Ungdomar, unga män och kvinnor 15-25 år

Verksamhetsinriktning

Rosenklubbens målgrupper är personer, från 15-årsåldern, inom autismspectrat, utvecklingsstörning och epilepsi.
Inom kort så kommer vår verksamhet att ytterligare utökas för att totalt innefattas av Korttidshem, Daglig verksamhet samt Boende.
Rosenklubben har en tydlig och uttalad inriktning vad det gäller förhållningssätt för våra målgrupper.
Arbetsmetoderna anpassas alltid efter de enskildas behov.
Vår intention är att ingen av våra verksamheter ska ses eller kännas som en förvaring.
Då vi har ett flertal i personalen som har musikutbildning så har vi möjligheten att ha sång, musik och rörelse som en speciell inriktning bland de övriga.
Rosenklubben har en kompetent personal med adekvat utbildning och/eller erfarenhet samt ett stort intresse för målgruppen och delar därmed våra mål och visioner att skapa något riktigt bra och hållbart.
Rosenklubben har en jämn fördelning mellan kön och åldrar, då det är viktigt att medarbetare kan ha ett bra och givande utbyte av varandra.

Org nr

556768-4393

Rosenklubben ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 073-513 84 16
E-postadress: annette.olausson@ekonett.se

Föreståndare:
Therese Naumann

Placeringsansvarig:
Annette Olausson, 070-868 26 87

Postadress:
Klubbvägen 3 lgh 1803 182 57 Danderyd

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Intellektuell funktionsnedsättning

Personkrets
LSS1

Särskilda upplysningar
LOV-godkänd