LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Rosenklubben

Tfn: 073-513 84 16

Besöksadress: Klubbvägen 9, Danderyd
Postadress: Klubbvägen 3 lgh 1803, 182 57 Danderyd
Föreståndare: Therese Naumann
Placeringsansv: Annette Olausson, 070-868 26 87
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Ungdomar, unga män och kvinnor 15-25 år

Verksamhetsinriktning: Rosenklubbens målgrupper är personer, från 15-årsåldern, inom autismspectrat, utvecklingsstörning och epilepsi.
Inom kort så kommer vår verksamhet att ytterligare utökas för att totalt innefattas av Korttidshem, Daglig verksamhet samt Boende.
Rosenklubben har en tydlig och uttalad inriktning vad det gäller förhållningssätt för våra målgrupper.
Arbetsmetoderna anpassas alltid efter de enskildas behov.
Vår intention är att ingen av våra verksamheter ska ses eller kännas som en förvaring.
Då vi har ett flertal i personalen som har musikutbildning så har vi möjligheten att ha sång, musik och rörelse som en speciell inriktning bland de övriga.
Rosenklubben har en kompetent personal med adekvat utbildning och/eller erfarenhet samt ett stort intresse för målgruppen och delar därmed våra mål och visioner att skapa något riktigt bra och hållbart.
Rosenklubben har en jämn fördelning mellan kön och åldrar, då det är viktigt att medarbetare kan ha ett bra och givande utbyte av varandra.

Org nr: 556768-4393

"Rosenklubben" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd