LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Dianthus Omsorg AB

Besöksadress: Täby
Postadress: Videbacken 10, 18330 Täby
Föreståndare: My Hvittfeldt, 0739422985
Placeringsansv: My Hvittfeldt, 0739422985
Platsantal: 5 per dygn KTV, 11per dygn KTV, 12+6 platser DV, 25 platser KTT
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: 10-18år KTV, 15-24år KTV, 12-18år KTT, 16 till pension DV

Verksamhetsinriktning: Dianthus Omsorg grundades under 2017 av Lotta och Jonas Curbo. Då hette bolaget Helleborus Omsorg och var ett systerföretag till Helleborusskolan som Lotta grundade 2009.

2021 ändrades namnet till Dianthus Omsorg. Bolaget startade efter det att flera föräldrar till barn som gick på Helleborusskolan ville ha en bättre anpassad verksamhet för sina barn på kvällar och helger.

I dag har Dianthus Omsorg fyra verksamheter i tre olika lokaler runt om i Täby och ett nära samarbete med Mossen. Mossen är en hästgård i Täby som ger möjlighet till interaktion och rekreation med olika tamdjur. Där förlägger vi också en del av våra kolloverksamheter.

Våra verksamheter:

-Citrusbacken Korttidsboende för barn 10-18 år. Adress: Täbykyrkby på Adolf Lemonsväg 75
-Videbacken Korttidsboende för ungdomar, adress: Roslagsnäsby på Videbacken 10
-Kuttergården LSS fritids för barn över 12 år, Adress: Kuttervägen 5 i Näsbypark
-Rosen Dagligverksamhet för de som behöver hjälp i arbetslivet. Adress: Videbacken 10, Täby

Vi vänder oss till personkrets 1, högfungerande.

Geografi: Täby

Huvudman: Lotta Curbo

Org nr: 559008-8712

Upptagningsområde: Stockholm, Täby, Solna, Sollentuna, Upplandsväsby, Upplands-Bor, Sigtuna, Sundbyberg, Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Nacka mfl

Inskrivningsförfarande: Kontakta My Hvittfeldt för besök och rundvisning.

Övriga upplysningar: Vi har hundar i våra verksamheter.

"Dianthus Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO