LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Tyresö Kommun Granängens serviceboende

Tfn: 08-578 275 84

Besöksadress: Granängsringen 25, TYRESÖ
Postadress: Granängsringen 25, 135 44 TYRESÖ
Föreståndare: Enhetschef Bea Norberg
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn, ungdomar

Verksamhetsinriktning: Grupperna på hemmet anpassas utifrån anhörigas behov av lastning. Därefter ses till barnens specifika behov. Pedagogiken som används utgår ifrån att göra varje barns vistelse så tydlig som möjligt och därigenom ge trygghet och kontinuitet. Genom kartläggning synliggörs varje barns behov utifrån omvårdnad, intressen, bemötande i olika situationer. Denna första kartläggning görs av anhöriga och blir grunden till den första genomförandeplanen, därefter kompletteras kunskapen om hur barnen fungerar i olika grupper och konstellationer med personalens erfarenhet och nya genomförandeplaner upprättas vi behov.

Huvudman: Tyresö kommun

Org nr: 212000-0092

"Tyresö Kommun Granängens serviceboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor