LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kås korttidsverksamhet - Kajutan + Skutan

Tfn: 08-511 733 30

Postadress: Fabriksvägen 1 A, SE-186 32 VALLENTUNA

Målgrupp: 12-25 år med utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom/ASD

Lagrum: LSS 9: 6p.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Utvecklingsstörning
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor