LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Årsta gårds korttidsboende

Mobil: 0706761650
Tfn: 08-7221600

Besöksadress: Årsta
Postadress: Svärdlångsvägen 10, 12060 Årsta
Föreståndare: Signe Lönsted, 0733585852
Placeringsansv: Stella Järvenpää, 0706761650
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Personkrets 1, barn och ungdomar mellan 7-21 år

Verksamhetsinriktning: På natursköna Årsta Gård finns ett korttidsboende med två enheter. Hans & Greta för de yngre barnen och Gråskägg för ungdomar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd så som kognitiva och fysiska funktionsvariationer till oss. Här eftersträvar vi en varm och hemlik miljö.
Vi är en fristående stiftelse som drivs helt utan vinstintresse, vi verkar utifrån gällande lagstiftning och en antroposofisk värdegrund. Inom vår verksamhet ryms även anpassad grund- och gymnasieskola, daglig verksamhet och barn och ungdomsboende
Vi eftersträvar att ge barnen och ungdomarna ett tryggt korttidsboende med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila.
- Vi erbjuder de som vistas hos oss en meningsfull fritid och möjlighet att träna självständighet i sitt dagliga liv. Vi vistas mycket i naturen och gör aktiviteter efter barnens och ungdomarnas förmåga och intresse.
- Vi lagar tillsammans ekologisk mat från grunden på varje enhet.
- Här kan man vistas i åldrarna 7-21 år.
- Vi arbetar med AKK för att kunna möta varje enskild boendes behov av stöd i sin kommunikation.
- Vi har en fantastisk utemiljö med generösa lekytor och en köksträdgård med fruktträd och bärbuskar. Här kan man uppleva årstidernas växlingar och delta i hela processen från sådd till skörd. .
- Hos oss finns det personal tillgängliga dygnet runt.
- Vi har en genomarbetad rytm för dagen, veckan och året, som ger trygghet, struktur och förutsägbarhet för barnen och ungdomarna.

Geografi: Stockholm i stadsdelen Årsta, 800 meters promenad från Årstabergs station.
Besöksadress: Svärdlångsvägen 16, 120 60 Årsta

Huvudman: Stiftelsen Årsta Gård

Org nr: 802017-7427

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndare. beskriv förfrågan, studiebesök. kompletterande frågor. planering och inflyttning.

Övriga upplysningar: Kontakter:

Stella Järvenpää
Verksamhetschef
070-676 16 50
Stella.Jarvenpaa@arstagard.seHemsida: www.arstagard.se

"Årsta gårds korttidsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO