Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skellefteå kommun Eriksberg

Tfn: 0910-73 50 00

Besöksadress: Annastigen 45 och Eriksbergsvägen 4, SKELLEFTEÅ
Postadress: 931 70 / 931 40 SKELLEFTEÅ
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Verksamheten riktar sig till brukare som har behov av
att vistas i mindre grupper, ha en anpassad miljö och
ett strukturerat arbetssätt.

Verksamhetsinriktning: På Erikslids aktivitetshus kan du få vara med på utflykter och fikabesök, bad och ridning, rörelseaktiviteter och enklare sorterings- och monteringsarbeten.
Personalen har specialiserat sig inom området autism. Ett naturligt inslag i vårt dagliga arbete med brukarna är TEACCH-metoden, bilder, sociala brev och struktur.

Org nr: 212000-2643

"Skellefteå kommun Eriksberg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO