Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Puzz Fritids och korttids

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Erik Dahlbergsväg 30, Karlshamn
Postadress: 374 37 Karlshamn
Föreståndare: Margareta Jozwiak Sjödahl
Platsantal: 11
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar.

Verksamhetsinriktning: Fritids enligt LSS för ungdomar som fyllt 13 år samt tonårskorttids för ungdomar som klarar av en gruppinriktad verksamhet.
Ålder 13-21 år.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Puzz Fritids och korttids" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO