Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vimmerby kommun Fritids

Tfn: 0492-76 90 00

Besöksadress: Lundagatan 52, VIMMERBY
Postadress: Lundagatan 52, 598 40 VIMMERBY
Föreståndare: Enhetschef Annika Thorstensson, 0492-76 94 90
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Barn och ungdomar som inte klarar sig själva före och efter skoldagen, under studiedagar och under skollov.

Verksamhetsinriktning: Vi försöker anpassa verksamheten utifrån ungdomarnas intressen och behov.

Huvudman: Vimmerby kommun, omsorgsnämnden

Org nr: 212000-0787

"Vimmerby kommun Fritids" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO