LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Örebro kommun Ungdomsfritids Halltorpsvägen 34

Tfn: 019-211 000

Besöksadress: Halltorpsvägen 34, ÖREBRO
Postadress: Halltorpsvägen 34, 702 30 ÖREBRO
Föreståndare: Ann Dahlström
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Vi bedriver fritidsverksamhet efter skolans slut och heldag på lov/studiedagar. Vi arbetar med ett strukturerat arbetssätt VISA. Vi arbetar både med gruppaktiviteter och individuellt anpassade aktiviteter utifrån var och ens förutsättningar.

Huvudman: Örebro kommun

Org nr: 212000-1967

"Örebro kommun Ungdomsfritids Halltorpsvägen 34" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO