LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Omsorgsgruppen Rävlyans korttidstillsyn

Tfn: 0120-83223

Postadress: 597 41 ÅTVIDABERG

Målgrupp: Korttidsvistelse för 15 barn och ungdomar utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Korttidstillsyn för 15 skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt 9 § 7 LSS.

Lagrum: LSS 9: 7p.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast män
Endast pojkar