LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings Kommun Ekholmsgården

Tfn: 013-205 247

Besöksadress: Ekholmsvägen 32, Linköping
Postadress: 589 25 Linköping
Föreståndare: Maud Hallin
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Verksamhetsinriktning: Fritidsverksamhet för ungdomar efter skolan samt heldags omsorg under lov och studiedagar.

Huvudman: Linköpings Kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings Kommun Ekholmsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO