LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Fritid Elsas Hus

Tfn: 013-20 71 02

Besöksadress: Elsa Bränströms gata 3, LINKÖPING
Postadress: Elsa Bränströms gata 3, 582 27 LINKÖPING
Föreståndare: Doris Ljungkvist
Platsantal: 22
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Korttidstillsyn för skolungdom i åldern 13-21 år.

Verksamhetsinriktning: Korttidstillsyn är tillgängligt före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar. Korttidstillsynen är avgiftsfri. Ungdomarna får mellanmål på eftermiddagen och på skolov får de även lunch.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Fritid Elsas Hus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO