LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tfn: 013-20 56 48

Besöksadress: Ellen Keys gata 25, LINKÖPING
Postadress: Ellen Keys gata 25, 584 37 LINKÖPING
Föreståndare: Annika Källgren
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO