LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tfn: 013-20 78 52

Besöksadress: Tröskaregatan 21, LINKÖPING
Postadress: Tröskaregatan 21, 583 33 LINKÖPING
Föreståndare: Annika Källgren
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Huvudman: Linköpings kommun

"Linköpings kommun Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO