LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Lunden

Tfn: 013-20 52 49

Besöksadress: Åbylundsgatan 47, LINKÖPING
Postadress: Åbylundsgatan 47, 582 36 LINKÖPING
Föreståndare: Helena Almberg
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar med autism, beteendestörningar.

Verksamhetsinriktning: Korttidstillsyn för ungdomar med autism, beteendestörningar. Verksamheten bygger på att med kompetens och lyhördhet ge individen en meningsfull fritid, att stärka ungdomarnas självförtroende genom ökade erfarenheter av olika aktiviteter utanför hemmet.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Lunden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO