LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Älgstigens barn och ungdomsverksamhet 2

Tfn: 0121-183 36

Besöksadress: Älgstigen 4, Söderköping
Postadress: 614 31 Söderköping
Föreståndare: Per Wisting
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Verksamhetsinriktning: Korttidstillsyn i hemlik miljö. Verksamheten är individanpassad och arbetsättet är tydliggörande pedagogik.

Huvudman: Söderköping kommun

Org nr: 212000-0464

"Söderköping kommun Älgstigens barn och ungdomsverksamhet 2" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO