LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Helsingborgs Stad Dalhemsgårdens tillsyn

Besöksadress: Helsingborg
Postadress: 254 63 Helsingborg
Föreståndare: Gerth Hellstrand
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Verksamhetsinriktning: Integrerad verksamhet på Dalhemsgårdens fritidsgård. Vi arbetar efter Helsingborgsmodellen ''vinna-vinna''. Att st'rka och utgå ifrån ungdomarnas förutsättningar.

Huvudman: Vård- och omsorgsförvaltningen

"Helsingborgs Stad Dalhemsgårdens tillsyn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO