Villagatan LSS
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Svalövs kommun Korttidstillsynen Garvaren

Tfn: 0418-47 54 10

Besöksadress: Garvaregatan 4, TECKOMATORP
Postadress: Garvaregatan 4, 260 20 TECKOMATORP
Föreståndare: tf verksamhetschef Cathrin Mårtensson 0418-475310, 0709-47 53 10
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar 13-21 år.

Verksamhetsinriktning: Korttillsyn för ungdomar mellan 13-21 år som går i skolan.

Huvudman: Svalöv kommun

Org nr: 212000-0993

"Svalövs kommun Korttidstillsynen Garvaren" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO