LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stockholms stad Hökarängsskolans särskolor

Tfn: 08-508 47 558

Besöksadress: Fagersjövägen 18, FARSTA
Postadress: Fagersjövägen 18, 123 58 FARSTA
Föreståndare: Rektor Heidi Hård af Segersrtad, 08-508 47 554
Platsantal: 20
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Hökarängsskolan är en F – 9 skola med ca 600 elever. På skolan finns också särskola. Skolan kännetecknas av en stabil lärarkår med stor erfarenhet.
Vi har många traditioner inom idrott och kultur som vi vårdar.
På skolan arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor. Mycket engagemang läggs ner på att ha en skola som kännetecknas av Trygghet, Respekt, Ansvar och Delaktighet, Framgång och Kompetens.
Eftermiddagsverksamhet/ Korttidstillsyn för skolungdom 12-17 år.

Huvudman: Stockholms stad

Org nr: 212000-0142

"Stockholms stad Hökarängsskolans särskolor" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO