Socialtjnstdagen 2019 i Stockholm
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Haninge kommun Jordbrogården

Tfn: 08-606 77 00

Besöksadress: Hurtigs Torg 1D, JORDBRO
Postadress: Haninge Kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 13, 137 64 JORDBRO
Föreståndare: Avdelningschef Mats Granbom, 08-606 82 56
Platsantal: 30
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Verksamheten arbetar systematiskt med att förbereda varje ungdom för ett liv som vuxen samhällsmedborgare. Målsättningen är att varje ungdom ska ha ett eget socialt nätverk bestående av riktiga vänner, samt att ha hittat mist ett fritidsintresse som känns meningsfullt och kan utföras långsiktigt. Metoden är att via en femstegsmodell nå dessa mål. Metoden utgår utifrån den enskilde individens behov. En del av framgången ligger i att kombinera uppdraget enligt LSS med öppen verksamhet.
Verksamheten arbetar också med att skapa ungdomsmöten som leder till inkludering, dvs att ungdomarna i sitt sociala nätverk kan ha kamrater som inte har en funktionsnedsättning.

Huvudman: Haninge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

Org nr: 212000-0084

Övriga upplysningar: Verksamheten bedrivs med uppdrag av socialförvaltningens handikappomsorg i Haninge kommun.

Obs! Onsdags klubben är stängd över sommaren, väntas starta på nytt någon gång i aug- sept.

"Haninge kommun Jordbrogården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO