LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kristinaskolan, Kryssarvägen

Tfn: 08-756 02 77

Besöksadress: Kryssarvägen 1-3 och 10-12, TÄBY
Postadress: Box 2021, 183 02 TÄBY
Föreståndare: Rektor Berit Åstrand
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Barn i högstadiet.
Kristinaskolan vänder sig i första hand till elever med tal/språksvårigheter, autismspektrumstörning, AS, ADHD och liknande kommunikationssvårigheter i olika klasser. Skolan omfattar förskoleklass tom skolår 9 (10).

Verksamhetsinriktning: Kristinaskolan följer Lpo-94, Lpfö-98 med kursplaner för grundskolan och särskolan
Består av skolår 1-9 samt förskoleklass.
Har både grundskola och särskola i integrerad form med samundervisning.
Vänder sig till elever inom autismspektrumområdet inklusive Asperger.
Har från hösten 2006 en klass för åldrarna förskoleklass till och med de lägre skolåren inriktad mot språk-tal-kommunikation.
Har höga krav på yrkesskicklig, kompetent personal som arbetar i team.
Har utvecklat en pedagogisk modell, Kristinamodellen, som möter barnens behov av individuell undervisning.
Tar inte ut elevavgifter. Finansieras genom kommunbidrag.
Är lokaliserad som tre enheter placerade i Ellagård, Näsbypark och centrala Täby.
Erbjuder integrerad fritidshemsverksamhet.
Diagnostiska och nationella prov följer upp kunskapsmålen.
Kvalitetsmätningar följer kontinuerligt upp skolans lokala arbetsplan.
Har godkänts utan anmärkning vid skolverkets inspektion.

Huvudman: Specialpedagogiskt forum TRT AB

Org nr: 556519-0609

"Kristinaskolan, Kryssarvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autistiska syndrom
Psykiskt funktionshinder
Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillstånd från Skolverket