LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls kommun Norrbackaskolan

Tfn: 060 - 192925

Besöksadress: Baldersvägen 70, SUNDSVALL
Postadress: Baldersvägen 70, 856 40 SUNDSVALL
Föreståndare: Christian Hedin
Platsantal: 1
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Fritidsverksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning Verksamheten har fritis före och efter skola, samt under lov och lovdagar. Verksamheten bedrivs i en fritidsgård.

Huvudman: Sundsvalls kommun

Org nr: 212000-2411

"Sundsvalls kommun Norrbackaskolan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO