LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Tobiasskolans korttidstillsyn

Tfn: 0303-22 20 50

Besöksadress: Vegestorp 250, Kareby
Postadress: 442 93 Kareby
Föreståndare: Camilla Ivarsson
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Verksamhetsinriktning: Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Huvudman: Stiftelsen Tobiasgården

Org nr: 853300-6899

"Tobiasskolans korttidstillsyn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO