LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Dormsjöskolan

Tfn: 0225-710 750

Besöksadress: GARPENBERG
Postadress: Dormsjö 214, 776 98 GARPENBERG
Föreståndare: Elisabeth Strand, 073-065 00 62
Platsantal: 28
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Pojkar 7-18 år

Verksamhetsinriktning: Dormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård eller boende (HVB) med integrerad friskola. Målgruppen är pojkar i åldern 7 till 18 år med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Gemensamt för flera av de pojkar som kommer till oss är att skolgången har fungerat mindre bra. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och tar emot barn och ungdomar från hela landet.

Vi har tillstånd för boende (28 platser) enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen samt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Friskolan har tillstånd från Skolverket för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Dormsjöskolan ligger i södra Dalarna, i närheten av Hedemora.

Omsorg och behandling erbjuds i en förutsägbar, varm och strukturerad miljö där stor vikt läggs vid kost, friluftsliv, aktivitet och rörelse. Vi använder metoder som har sin teoretiska utgångspunkt i kognitiv inlärningspsykologi. Till vår verksamhet har vi knutit kvalificerade konsulter och handledare med erfarenhet från barnpsykiatri, neuropsykologi, kognitiv beteendeterapi, och psykoterapi.

Huvudman för Dormsjöskolans särskilda boende och HVB är Stiftelsen Dormsjöskolan. Huvudman för friskolan är Aktiebolaget Dormsjöskolan.

För skolhälsovård och öppen hälso- och sjukvård ansvarar vår sjuksköterska samt konsulterande läkare.

Huvudman: Stiftelsen Dormsjöskolan

Org nr: 88200-0365

Upptagningsområde: Hela landet

"Dormsjöskolan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Neuropsykiatriska diagnoser
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Endast pojkar
Personkrets
LSS1