Socialtjnstdagen 2019 i Stockholm
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gotlands kommun Ungdomsboende Riggen

Tfn: 0498-20 35 63

Besöksadress: Jungmansgatan 336, VISBY
Postadress: Jungmansgatan 336, 621 51 VISBY
Föreståndare: Verksamhetschef Ulla-Britt Olofsson, 0498-26 89 95
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Verksamheten riktar sig i huvudsak, till högfunktionerande/lätt utvecklingsstörda ungdomar med Aspergers syndrom, A-typisk autism eller liknande diagnoser.

Verksamhetsinriktning: I ungdomsboendet ingår omvårdnad, den unges dagliga psykiska, fysiska och sociala behov ska tillgodoses. Den unge ska också ges möjlighet att ta del av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen för ungdomarna planeras i ett nära samarbete med vårdnadshavare och gode män.
Ungdomarna ska få hjälp och stöd att lära sig att förstå sig själva och att klara vardagslivet allt bättre så att de så småningom kan leva ett så självständigt vuxenliv som möjligt.
Problematiken för ungdomarna med neuropsykiatriska diagnoser är komplex, vilket innebär krav på ett genomtänkt förhållningssätt inom och mellan olika verksamheter, myndigheter och andra aktörer som ger stöd och omsorg. Verksamheten har ett nära samarbete med skolan, individ- och familjeomsorgen.

Huvudman: Gotlands kommun

Org nr: 212000-0803

"Gotlands kommun Ungdomsboende Riggen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO