LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bergs kommun Granvägens Elevhem och Särskola

Tfn: 0687-161 00

Besöksadress: Granvägen 1, SVENSTAVIK
Postadress: Ängesvägen 4, 840 40 SVENSTAVIK
Föreståndare: Violet Lötebo-Lundin
Platsantal: 3
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn, ungdomar

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för barn och unga samt elevhem. Barn och ungdomar som pga omvårdnadsbehov ej kan bo med sina föräldrar på heltid samt ungdomar som går i skola och har behov av stöd i boendet samt behov av annat boende under skoltid.

Huvudman: Bergs kommun, Verksamhetsnämnden

Org nr: 212000-2502

"Bergs kommun Granvägens Elevhem och Särskola" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO