Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vimmerby kommun Lundgatan

Tfn: 0492-76 90 00

Besöksadress: Lundgatan 52, VIMMERBY
Postadress: Lundgatan 52, 598 40 VIMMERBY
Föreståndare: Liselott Jönsson
Platsantal: 1
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Bostad för person med autism eller autismliknande tillstånd. Arbetar utifrån teeachmetoden.

Huvudman: Vimmerby kommun, omsorgsnämnden

Org nr: 212000-0787

"Vimmerby kommun Lundgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO