LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Doktorsvillan LSS Hem AB

Besöksadress: Norra Promenaden 5, 697 30 Pålsboda, Örebro
Postadress: Sveavägen 2A, 702 14 Örebro
Föreståndare: Margaretha Edvinsson, 073-083 20 50
Placeringsansv: Sofia Björklund, 073-8864014
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i åldrarna 12 år till och med 17 år, med möjlighet att bo kvar till och med 21 års ålder för att möjliggöra fortsatt skolgång.

Verksamhetsinriktning: Vi på Doktorsvillan tycker att alla människor är olika, att alla människor är unika därför bör vi individanpassa vårt förhållningssätt. Det finns dock stöttepelare som gäller i alla möten med andra människor, nämligen att ALLA ska mötas med respekt och värdighet.
Hos oss bor du i en trygg och hemlik miljö som är anpassat efter dina förutsättningar. Vi ser den enskilde individen och ger dig verktyg till att utvecklas.
Vi erbjuder en konkret och strukturerat boende med individanpassat stöd i vardagen, service och omvårdnad som utgår från ditt behov, önskemål, vilja och känsla. Vi vill stärka dig i att leva ett så självständigt liv som möjligt och utvecklas i din egen takt och få det stöd du behöver. Det är vår uppgift att genom iakttagelser och kommunikation med dig anpassa oss och hålla en nivå som du förstår.

Geografi: Doktorsvillan ligger 2 mil utanför Örebro i en ort som heter Pålsboda som ligger i Hallsbergs kommun.

Huvudman: Doktorsvillan LSS Hem AB

Org nr: 556977-7096

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Handläggare kontaktar placeringsansvarige för vidare kontakt.

"Doktorsvillan LSS Hem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO