LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Bostad med särskild service, Furirgatan 1

Tfn: 013-20 57 76

Besöksadress: Furirgatan 1, LINKÖPING
Postadress: Furirgatan 1, 582 14 LINKÖPING
Föreståndare: Doris Ljungkvist
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn, ungdomar

Verksamhetsinriktning: Vid Bostad med särskild service för barn och ungdomar på Furirgatan 1 bor det barn/ ungdomar med utvecklingsstörning och olika tilläggahandikapp samt ibland personer med förvärvad hjärnskada. Verksamheten bygger på att tillsammans med föräldrar skapa en trygg, utvecklande och stimulerande helhet för barn/ungdomar.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Bostad med särskild service, Furirgatan 1" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Hjärnskada
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO