LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun Bostad med särskilt stöd

Tfn: 013-20 59 53

Besöksadress: Blästadsgatan 115, LINKÖPING
Postadress: Blästadsgatan 115, 589 23 LINKÖPING
Föreståndare: Annika Källgren
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn, ungdomar

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Bostad med särskilt stöd" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO