LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Samskapa Behandling AB

Tfn: 070-960 96 56
Fax: 0415-529 049

Besöksadress: Storgatan 4, Hörby
Postadress: Storgatan 4, 242 31 Hörby
Föreståndare: Tf Daniel Oja, 0708-800852
Placeringsansv: Mathias Johnson, 0709-609656
Platsantal: 2
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: VÅR MÅLGRUPP:
Våra LSS-boenden vänder sig till pojkar och flickor 12 - 20 år (23 om de går på gymnasiet) med kognitiva variationer som tillhör personkrets 1. Barnet eller ungdomen kan ha speciella kognitiva förmågor, vilket ytterligare kan ha försvårat för ungdomen att förstå sig själv och för omgivningen att förstå beteendet.

Verksamhetsinriktning: LSS-boendenas filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata nätverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

På LSS-boendet arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”Möjliggöra utveckling GENOM individen”. Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOM ungdomen via fyra faser, som avslutas när ungdomen flyttat ut och tagit nästa steg i sin utveckling. Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Alla våra insatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

LSS-boendena bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Geografi: Samskapa LSS (9.8) 1 & 2 finns i Tollarp
Samskapa HVB 1 & 3 finns i Hörby
Samskapa HVB 2 finns i Åkarp
Samskapa HVB 4 finns i Sölvesborg
Samskapa HVB 5.1, 6 & 7 finns i Tollarp
Samskapa HVB 5.2 finns i Gärds Köpinge
Samskapas Stödboende finns i Tollarp & Hörby
SHFB - Strukturerad hemmabaserad familbebehandling finns i hela Sverige & på Åland

Huvudman: Samskapa Behandling AB

Org nr: 559056-5023

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: I dialog med ungdomens socialsekreterare skapar vi oss en förståelse för ungdomen som individ och undersöker möjligheterna att möta ungdomens behov.
Om möjligt bokar vi därefter in, genomför och utvärderar ett studiebesök på boendet, där både vi och ungdomen får möjlighet att bedöma möjligheterna.
Efter att föreståndaren gjort sin lämplighetsbedömning och vi har inhämtat placeringsavtal, vårdplan och eventuella utredningar förbereder vi inflyttningen tillsammans med ungdomen och arbetsteamet.
Inskrivningen avslutas sedan där ungdomsresan börjar, med ett uppstartssamtal tillsammans med ungdomen, socialsekreterare, teamledare och kontaktperson.

Språk: Dari, Persiska, Arabiska och Pachto

Övriga upplysningar: Vi samarbetar med neuropsykolog i våra verksamheter.

"Samskapa Behandling AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO