LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Dammsdal

Tfn: 0151524300
Fax: 0151-52 43 01

Besöksadress: Dammsdal, 643 92
Postadress: Dammsdalsvägen 16, 643 92 643 92
Föreståndare: Charlotta Widerberg, 0151-524310
Placeringsansv: Danne Forsberg, Danne 0151-524308, 076-147 23 71
Platsantal: 38
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn, Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Dammsdalskolans nationella uppdrag är att ge utbildning och stöd till de elever inom autismspektrumtillstånd som behöver stöd och hjälpmedel för att få vardagen att fungera både i skol - och - hemmiljö. Vi arbetar med ett holistiskt perspektiv och erbjuder en helhetslösning som innebär att våra elever både studerar och bor på Dammsdal. Det är vanligt att våra skolungdomar (12–21 år) har tilläggsdiagnoser som ADHD, OCD, Tourettes syndrom men även andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Dammsdalskolan är en rikstäckande internatskola med 38 platser. Vi behöver vara konkurrenskraftiga och lyhörda inför samhällets efterfrågan och behov när det gäller ungdomar inom autismspektrumtillstånd. Samtidigt behöver vi värna om den beprövade erfarenheten som vi byggt upp på Dammsdalskolan under de senaste 50 åren i Region Sörmlands regi. Något vi lärt oss är vikten av delaktighet från både elever, vårdnadshavare och samarbetet med alla berörda professioner både internt och externt.
Vi vet att förhållningssättet inom TEACCH-pedagogik är gynnsamt för våra elever som en ram i undervisningen och på fritiden på våra elevboenden. Vi vet också att forskning och därmed kunskapen om neuropsykiatriska funktionsvariationer sker i allt snabbare takt. Det gör att det finns flera gynnsamma pedagogiker som blir viktiga att addera till vårt arbetssätt. Vi arbetar kontinuerligt med att bjuda in aktuella föreläsare till Dammsdalskolan.
Dammsdal arbetar för en lärandekultur och positivt klimat för både elever och medarbetare. Alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar genom nyfikenhet, prestigelöshet och en tilltro till allas förmåga att lyckas.
Helhet och samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt arbete på Dammsdal. Den gemensamma viljan att behålla det goda men även viljan att förbättra Dammsdal präglas av ett relationellt synsätt där allas lika värde är en självklarhet.
Barn och ungdomars uppväxtvillkor är annorlunda i dag jämfört med gårdagens och kommer också att vara annorlunda i morgondagens samhälle. Det är vårt ansvar att rusta eleverna inför vuxenlivet genom att lära ut strategier. Dammsdalskolan erbjuder en individanpassad verktygslåda som eleverna tar med sig när de slutar hos oss. Dammsdalskolan öppnar dörren till nya möjligheter.
Verksamheten bedrivs i Vingåker och finansieras med avgifter från placerande kommuner och lyder under Region Sörmland och Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (PRD).

Geografi: Västra Sörmland

Huvudman: Region Sörmland

Org nr: 2321000032

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringsansvarig för information.

Övriga upplysningar: Elevens hemkommun betalar kostnaden för vistelsen.

"Dammsdal" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LVU
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO